www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
2002
Email Drukuj PDF

zn6mZeszyt Naukowy Nr 6 - "Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej"

Kielce 2002 r.

 

spis treści

 

cena: 19,46 zł

 

 

Zeszyt zawiera referaty przygotowane na międzynarodową konferencję naukową nt. Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej, która odbyła się w WSEiA 23 maja 2003 r. Ich autorzy prezentują ekonomiczne i społeczno - polityczne aspekty procesu integracji Polski w ramach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój regionu świętokrzyskiego.

 
Email Drukuj PDF
zn5mZeszyt Naukowy Nr 5 - "Procesy integracyjne z Unia Europejską"

Kielce 2002 r.


spis treści

cena: 14,70 złWspólnym mianownikiem artykułów jest zagadnienie integracji Polski w ramach Unii Europejskiej. Autorzy, ekonomiści, politolodzy i informatycy, poruszają wiele problemów, od ogólnych, takich jak argumenty za i przeciw integracji, unijne programy pomocowe, zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach integracji, aż po kwestie szczegółowe - pieniądz elektroniczny w Polsce i UE, regulacje w dziedzinie masowej komunikacji, układ z Schengen, itp.