www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Zapora ghostwriting

Zapora ghostwriting

Email Drukuj PDF

Zapora ghostwriting


Redakcja Zeszytu Naukowego stosuje procedury zabezpieczające przed przejawami nierzetelności i nieuczciwości naukowej. Ich przykładami są m.in. „ghostwriting” - gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji oraz  „guest authorship” - gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

  1. Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, badań itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający publikację.
  2. Redakcja wymaga od Autorów podana informacja o źródłach finansowania prowadzonych badań i przygotowania pracy do publikacji („financial disclosure”). Wskazany powinien być udział instytucji naukowo-badawczych lub innych podmiotów w prowadzonych badaniach i przygotowaniu pracy do publikacji.
  3. Redakcja będzie dokumentować wykryte przypadki nierzetelności, nieuczciwości naukowej oraz naruszenia norm etycznych, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (podmioty zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, wydawnictwa naukowe itp.).
 


Home Zapora ghostwriting